Revitanu

Eerste Hulp voor wandelaars


Ter aanvulling op uw EH diploma kunt u de module wandelletsels volgen.

U leert in 8 uur tijd om op de juiste wijze te kunnen inschatten welke eerste hulp moet worden verleend, welke wandelblaren u zelf kunt behandelen, en voor welke situaties professionele hulp nodig is.

Een praktijktoets bepaalt of u voor het behandelen van deze letsels competent kan worden verklaard.

De moduleverklaring – welke wordt geregistreerd bij het Oranje Kruis – is even lang geldig als uw EH diploma. Wel dient elk jaar een herhalingscursus van 4 uur te worden gevolgd om de competenties geldig te houden. Tijdens de herhaling wordt aandacht besteed aan actuele onderwerpen die met wandelletsels te maken hebben.


Wandelen is fijn; blaren geven pijn; doe er wat aan.