Revitanu

Revitanu

Opleidingsinstituut voor bedrijfshulpverlening en veiligheid


Revitanu verzorgt opleiding en herhaling BHV, opleiding en herhaling Eerste Hulp èn de aanvullende modules, opleiding en herhaling ploegleider, reanimatie, AED, preventiemedewerker, opleiding VCA, en alles wat met veiligheid te maken heeft: RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie), BHV plan, ontruimingsplan en vluchtplantekeningen.

Centraal

Vanuit centraal Nederland verzorgt Revitanu op uw eigen locatie of op vaste cursuslocaties al uw opleidingen.

Specialisatie

Revitanu is een gecertificeerd opleidingsinstituut; werkt volgens de richtlijnen en de exameneisen van het NIBHV, Oranje Kruis, NRR en NBBE. Revitanu is gespecialiseerd in opleiding en herhalingstrainingen voor primair onderwijs, verzorging en verpleging, kinderdagverblijf, gastouderbureau en apotheek. Revitanu verzorgt deze opleidingen op locatie waardoor uw bedrijf tevens dient als trainingsobject.

Werkwijze

Revitanu inventariseert uw wensen en biedt altijd een opleiding op maat aan voor uw organisatie. De opleiding wordt door uitsluitend gecertificeerde instructeurs verzorgd. Waar nodig worden zij bijgestaan door een LOTUS en een veiligheidsman.


Wijzigingen in BHV

BHV-ers worden voortaan geacht een AED te kunnen bedienen...


Verplichte nascholing

...vijf jaar de tijd om zijn vakbekwaamheid te verlengen. Dit doet de chauffeur door het volgen van de 35 uur nascholing...