Revitanu

AED opleiding en herhaling


Reanimatie kunnen toepassen is goed; ook de AED kunnen bedienen is beter. Door het gebruik van de AED nemen de overlevingskansen van het slachtoffer toe.

In een cursus van 4 uur leert u – wanneer u reanimeren beheerst – hoe en wanneer een AED in te zetten.

U doet tijdens de cursus veel achtergrondkennis op omtrent hartfalen en circulatiestoornissen. Uiteraard maakt de cursist ook kennis met de diverse modellen AED en kan met diverse trainers worden geoefend.

Wilt u deze cursus succesvol doorlopen, dan dient u te beschikken over een geldig certificaat reanimatie.

Een afgegeven certificaat AED-provider is tevens een geldig document voor reanimatie. Een afgegeven certificaat is één jaar geldig.

Een herhalingscursus AED-provider duurt ongeveer twee uur. Bij aanvang van de cursus dient het certificaat voor AED-provider nog geldig te zijn.

Revitanu levert verschillende types AED.


Wist u dat de AED de overlevingskansen met meer dan 100% verhoogd?