Revitanu

VCA


VCA is een afkorting en staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

Revitanu biedt 2 soorten VCA opleiding aan: Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers, en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers. Deze laatste kwalificatie is volledig gebaseerd op de oude kwalificatie Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (VL-VCA), met daarin geïntegreerd een aantal aspecten uit Basisveiligheid die noodzakelijk worden geacht voor leidinggevenden.

Linksonder in het menu kunt u kiezen voor meer informatie over B-VCA en VOL-VCA.


Veiligheid voor alles, alles voor veiligheid: Revitanu